På denne side vil vi løbende fortælle om udviklingen af det nye Albertslund Centrum. Du kan læse mere om visionerne og ambitionerne, og hvor langt vi er i byggeprocessen. Det er også her, du kan følge beslutningsprocessen, og hvornår projektet kommer i høring, hvor der vil være mulighed for at komme med forslag og gode idéer til det nye center.

Hvorfor et nyt center?

Albertslund Centrum blev opført i 1965 som et af de første indkøbscentre i Danmark. Centeret har et stærkt lokalmiljø med mange lokale butiksejere, et rigt kulturmiljø og en unik arkitektur. Centret er på mange måder byens hjerte, men har næsten ikke ændret sig siden, det blev bygget. Samtidig er Albertslund i rivende udvikling. Det skaber et behov for at revitalisere Albertslund Centrum, så det fortsat er et moderne og tidssvarende fælles centrum for alle i kommunen.

Sammen med kommunen og beboerne i Albertslund ønsker vi at skabe et moderne og tidssvarende bycenter, der er bæredygtigt og attraktivt for erhverv, kultur og hverdagslivet. Og som er trygt at arbejde, bo og færdes i.

Vi vil udvikle og fremtidssikre det nye Albertslund Centrum med respekt for historien. Vi vil åbne centeret mere op ud mod resten af byen og alt det, som Albertslund har at byde på. F.eks. byens stærke kulturelle tilbud som Forbrændingen, Musikteatret og biblioteket, men også det blå og grønne område bag Musikteatret, som i dag er gemt væk.

Hvordan kommer det nye center til at se ud?

Kig mod stationen

Kig mod bygangen


Nedsænkning af Vognporten

En af de mest markante ændringer, vi foreslår, er nedsænkning af Vognporten ved Musikteatret. Forslaget skal løse nogle af udfordringer, der er opstået, siden centret blev bygget i 1960'erne:

Den nedsænkede Vognport skal skabe mere tryghed, men også fremhæve og skabe tæt forbindelse mellem de tre stærke kulturinstitutioner i området: biblioteket, Musikteatret og Forbrændingen. Vognporten skal også skabe bedre adgang til de grønne og blå områder bag Musikteatret.


Kort fortalt

Planlægningen af det nye Albertslund Center er fortsat i gang og de konkrete detaljer er derfor ikke på plads.

Det forslag, der drøftes, omfatter bl.a.

Hvem står bag det nye center?

Bag det nye center står Citycon, som har drevet Albertslund Centrum siden 2012. Vi er en nordisk virksomhed, der - udover Albertslund Centrum og Strædet i Køge - står bag 32 centre på tværs af de nordiske og baltiske lande.

Vi udvikler og driver centre og urbane bykerner, hvor folk arbejder og bor. Vi forbedrer bymiljøet omkring vores centre og bidrager til større lokal stolthed.

Jacob Bannor
Commercial Manager
Jacob.Bannor@citycon.com
+45 31 43 33 25

Veronica Palmgren
Urban Development Director
Veronica.Palmgren@citycon.com
+46 (0)722 060 276

Michael Jørgensen

Michael M. Jørgensen
Project Manager
mmjx@ramboll.dk
+4551611147

Pia Grahn

Pia Grahn
Head of Communications in the Nordics
ext-pia.grahn@citycon.com
+46730371722

Bæredygtighed

I Citycon driver vi vores centre med vægt på bæredygtighed. Vi har et ambitiøst mål om, at vi er CO2-neutrale i 2030 - helt i tråd med Albertslund Kommunes miljøprofil.

Vi ønsker, at Albertslund Centrum i fremtiden får et grønt udtryk med mere bynatur og beplantede tagflader. Det skaber et bæredygtigt udtryk og er med til at fremtidssikre centret, så vi begrænser klimapåvirkningen og bedre kan modstå voldsomt vejr.

Vi vil også skabe bedre plads til offentlig transport, cykler og fodgængere. Både i selve Albertslund Centrum og i trygge, lettilgængelige og naturlige forbindelser til stationen og områderne omkring centret.
 

Følg byggeriet

Området omkring stationstorvet

Ombygningen af det nye Albertslund Centrum har været gang i nogle år. Sundhedshuset med blandt andet Kvickly i stueplan blev bygget i 2015. Udvidelsen af Albertshøj plejecentret, som skal åbne i 2022, vil også rumme kontorer, boliger og i stueplan butikslejemål med blandt andet en moderne dagligvarebutik.

Med stationstorvet og området omkring, har vi en ambition om at skabe en mere åben og levende plads med cafeer, udendørsservering og sociale arrangementer.

Vi vil også skabe bedre forbindelser mellem byen, torvet og stationen. Det vil gøre torvet til et samlingssted for alle – borgere, beboere og besøgende – med nye grønne områder, nye boliger og arbejdspladser.

exterior 3-2048x1280
exterior 4-2048x1280


TIDSPLAN

2015 – 2022

2022 – og frem